Různé zdroje mohou operátory využívat odlišně. Někdy mají jinou syntaxi zápisu dotazu, jindy stejný operátor funguje v různých zdrojích jinak. Proto je dobré si funkčnost operátorů vyzkoušet nebo se seznámit s návodem na pokročilé vyhledávání v konkrétním vyhledávači nebo databázi

NEAR

Nezáleží na pořadí

behaviour NEAR modelling (Google, AltaVista, Yahoo)

behaviour N5 modelling (EBSCO: Nn - kde číslo n uvádí počet slov, která mohou být mezi hledanými výrazy)

WITHIN

Wn (Behaviour W5 modelling) EBSCO záleží na pořadí

Behaviour WITHIN 3 modelling (ProQuest: WITHIN 3 - kde číslo uvádí počet slov, která mohou být mezi hledanými výrazy, nezáleží na pořadí)

Behaviour W/5 modelling (Science Direct: W/n kde číslo n uvádí počet slov, která mohou být mezi hledanými výrazy, nezáleží na pořadí)

PRE

Behaviour PRE/5 modelling (ProQuest PRE/n kde číslo n uvádí počet slov, která mohou být mezi hledanými výrazy, záleží na pořadí)

SAME

Behaviour SAME modelling (Web of Science nezáleží na pořadí, výrazy musí být v jedné větě)

Fráze

"ekonomická statistika"

Výsledkem budou stránky, kde je použita celá fráze, tj. vámi zadané přesné výrazy v pořadí, v jakém jste je zadali. Vložíte-li tento dotaz do Google, vrátí vám přes 9 tisíc odkazů, např.:   

Ekonomická statistika - přednášky - slovensky - Seminarky.cz

Katedra ekonomie FFUK Ekonomická statistika